Privātuma politika

Vispārīgo datu aizsardzības regula

SIA Like Group reģistrācijas Nr. 42103085851 ir izstrādājusi šo privātuma politiku ("Privātuma politika"), lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt jūsu personas datus, kā arī informētu par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas apstrādes prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.likewoolly.lv. Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu). SIA Like Group ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 42103085851). Latvijā pakalpojumus sniedz SIA Like Group, kas vienpersoniski atbild par jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

SIA Like Group var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
  • Lai nodrošinātu ērtu preču rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu;
  • Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai;
  • Preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai;
  • Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem;
  • Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu izmantošanu.

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

Made on
Tilda